Tidsplan for konkurranser

Alle tidspunkter er foreløpige og kan endres.

 

Alle tidspunkt er off time. Så søk info i discord