Sparebanken Sør har blitt sponsor

author image by gcadmin | 0 Comments | 2. oktober 2018

Sparebanken Sør har valgt å sponse GO:Camp

Sparebanken Sør er regionens største bank, og er kjent for å være en bank som bryr seg. Hvert år sponser SBS utallige tiltak rundt hele Sørvestlandet. I år har de også bestemt seg for å gi et beløp på 25 000,- til GO:Camp.

Vi er veldig fornøyde med at Sparebanken Sør så potensialet i et prosjekt som kan utvikles til et stortreff. SBS har et bredt nedslagsfelt i hele regionen,  AgderLAN med alle medarrangører har dermed fått se hvilke ulike ordninger SBS har for å bidra i lokalsamfunnet.

Det vil bli sluppet en lengre pressemelding på dette i uke 41.

Gaming images