Sikkerhetsregler

Røyking

All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking er kun tillatt på angitte områder. Ikke ta i bruk nødutganger for å gå ut for å røyke, disse er koblet til et alarmsystem. Det er heller ikke tillatt å bruke e-sigaretter innendørs, da disse er vanskelig å skille fra vanlige sigaretter på avstand, og derfor kan forvirre både deltagere og crewet.

Alkohol

All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter.

Ingen laserpenner eller lufthorn

For å sørge for at alle har det gøy og ingen får noen skader på GO:Camp, så er bruken av laserpekere og lufthorn forbudt. Om vi oppdager at disse benyttes, vil de bli konfiskert.

Ingen gratispassasjerer

Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkspunktene er forbudt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser – husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet og dermed deg.

Sporing på nettverket

Arrangøren kan benytte seg av nettverkssporing eller andre metoder som et ledd i å finne frem til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og kun etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne medføre utestengelse fra arrangementet.

Tyveri

Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. Vi får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienumre, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet, eller infodesken hvis du mister noe. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette til infodesken. Alt av tyveri må anmeldes på politiets nettsider eller til politiet direkte.
Vi kan ikke hjelpe med anmeldelser.

Ved nødsituasjon

Hvis det skulle oppstå en situasjon der hallen må evakueres vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg, samt at alle taklys vil bli skrudd på. Gå til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner ifra crewet. Sikkerhetscrewet vil ha gule refleksvester.
Hvis du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring 110.

Følg instruksjoner fra crewet, brannmanskap og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd og følg instrukser gitt over PA-anlegg og/eller megafoner. Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

Nødhjelp

For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp, eller ring politiet på 112.

For mer informasjon

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker at vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss, ta i så fall kontakt i infodesk.

Du kan også sende oss en e-post til [email protected].

Arrangøren av GO:Camp reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement, eller norsk lov, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.