Deltagere under 16 år

Samtlige deltagere som ikke har fylt 16 år innen den dagen de skal på GO:Camp, må ta med et signert samtykkeskjema fra foreldre eller verge, som tillater personen å delta på arrangementet. Samtykkeskjema finner du her.

Fotoidentifikasjon

Alle deltagere må kunne identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere. Gyldig bevis er bankkort, førerkort eller pass.

Salg av koffeinprodukter

Salg eller markedsføring av koffeinprodukter (koffeintabletter, koffeinholdig drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen) som ikke er godkjent for salg i Norge, er ikke tillatt. Dette gjelder selv om det er privat fra person til person. Hva du tar med til eget bruk, er ditt ansvar. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til gjeldende regler.

Salg generelt

Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangøren gitt FØR arrangementet starter. Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing business er ikke tillatt.

Ekstra elektrisk utstyr

Lister Forum har begrensninger i hvor mye strøm vi kan levere til hver enkelt plass, og det finnes rett og slett ikke nok strøm til at alle kan ta med hva de vil. Ekstrautstyr som vaffeljern, kjøleskap (uansett størrelse og uavhengig om det kobles via USB), kaffetrakter og andre hvitevarer er ikke tillatt. Det vil være et antall vannkokere tilgjengelig på eget område som du kan benytte. Du kan også ta med vannkoker selv, disse må benyttes i eget oppmerket område med strømuttak, eller i strømuttak som finnes under tribuner. Disse kan ikke benyttes på plassen.

Finner vi utstyr som er koblet til strøm langs bordradene, vil du få en advarsel samt at utstyret kan bli inndratt, og levert ut igjen ved arrangementets slutt.

Tørris

Det er ikke tillatt å ta med, eller bruke, tørris på GO:Camp.

Arrangøren av GO:Camp reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement, eller norsk lov, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.

For mer informasjon

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker at vi skal være klar over, ta kontakt med oss. Du finner oss ved innsjekkingen, og inne i hallen.

Du kan også sende oss en e-post til [email protected]