Minecraft Creative konkurranse!

Det vil være konkurranse i Minecraft Creative, det vil annonseres et tema når man melder seg på.

For å melde deg på, trenger du bare å møte opp i chillout for å få tildelt et område å bygge på. Denne compoen passer for både unge og voksne deltakere!

Premiering til de 3 beste byggverkene!

https://discord.gg/5pD3Y5F

Premie til:

Beste overall bygg

Beste thema bygg

Dommernes wildcard.